fishpix

BlogOktober 2015

It has been a very long time since my last entry.  Now entering the brave new world of online engagement since producing media.  We have been told that we use media to reach out to people but the ugly truth is that the most effective tool is direct mailing.  Never mind the content driven marketing and user generated contend or any content for that matter.  The basis is direct mailing of a relevant database the and it's the most cost effective tool there is with the biggest ROI wake up and smell the mailing !
April 2013
 

What I really like about the company is that they empower local people to produce media !

Here is their promo film:

Juni 2012
Tijdens het huwelijk van mijn zwager kwam ik Tobias tegen.  Hij is een kunstenaar en lid van een colectief die sociale issues aan de man brengt door computer games.  Ik vond dit een leuk gegeven.  In deze instantie ging het over Noord Afrikaanse bootvluchtelingen waar weinig in de media over wordt verteld.  Alleen de negatieve kanten worden toegelicht maar de menselijke drama's die op zee plaatsvinden komen bijna nooit in het nieuws.  In deze game die wordt ontwikkeld speel je in een first person een vluchteling die naar de EU probeert te komen over de Middenlandse zee .

Dit is een goede manier om mensen hiervan op de hoogte te brengen.  Ik vraag mij alleen af of je met een beperkt bereik in een gesubsidieerde omgeving veel teweeg kan brengen.  Mijn voorstel was dan ook om een samenwerking aan te gaan met een gaming bedrijf.  Het is dan wel commercieel maar je bereik is groot en games kunnen wel wat goede storytelling gebruiken...